مسئولیت اجتماعی

«هرکدام از ما فردی برای خود و فردی برای جامعه هستیم، همه ما باید خودمان و دیگران را درک کنیم و از دیگران و از خودمان مراقبت کنیم.» — هانیل لانگ

مسئولیت اجتماعی گروه آفتاب در پیوند با جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که در آن فعالیت می‌کنیم. ما درکنار همه فعالیت های خود به دنبال سود و منفعت اجتماعی هستیم و تلاش می کنیم در کنار دیگر همکاران خود برای رشد و تعالی جامعه ایرانی در در فضای دیجیتال محصولات فرهنگی تولید کنیم.

نتیجۀ این تلاش تولید چندین ویدیوی فرهنگی است که بخشی از آن در اینجا در دسترس شما قرار داده شده است